Szanowni Klienci!

Na terenie Cinema Lumiere obowiązują następujące przepisy:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów i realizacji usług w kinie pod szyldem „Cinema Lumiere” znajdującym w Szczytnie w Centrum Handlowym Jurand, przy ul. Odrodzenia 11 (12-100 Szczytno), których operatorem jest „Lumiere” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. J.K. Branickiego 15 (15-085 Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000202930, REGON: 052235665, NIP: 542-28-61-922, zwana dalej: „Cinema Lumiere”.
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 3. Bilety możliwe są do nabycia w kasach kina Cinema Lumiere oraz poprzez zamianę na bilet vouchera lub zaproszenia Cinema Lumiere również w kasie biletowej.
 4. Kasa biletowa oraz bufetowa otwierane są 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 5. Bilet w kasie biletowej można zakupić płacąc gotówką lub za pomocą karty kredytowej/płatniczej. W bufecie Kina również gotówką lub za pomocą karty płatniczej/kredytowej.
 6. Wejście na teren sal kinowych możliwy jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
 7. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.
 8. Seanse filmowe wyświetla się dla minimum 2 widzów.
 9. Jeden bilet uprawnia do uczestnictwa w seansie filmowym tylko jednej osoby, wyjątkiem są bilety grupowe określające ilość osób na konkretny seans.
 10. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 11. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie (nr rzędu i miejsca).
 12. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży studenckiej do 26. roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz seniorom powyżej 60 lat.
 13. Bilety grupowe szkolne przysługują zorganizowanym grupom przedszkolnym lub szkolnym powyżej 15 osób (płatnych) według obowiązującego cennika. W czasie całego seansu konieczna jest obecność opiekuna/-ów grupy zorganizowanej.
 14. Bilety zakładowe sprzedawane są dla zakładów pracy, podmiotów gospodarczych lub instytucji według obowiązującego cennika.
 15. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 16. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność.
 17. Bilety uczniowskie lub studenckie przysługują uczniom i studentom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali lub przy kasie biletowej.
 18. Rezerwacje biletów należy odbierać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem planowanego seansu, po tym czasie są one automatycznie kasowane z systemu rezerwacji Kina.
 19. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym. Po wskazanym terminie traci on ważność.
 20. Na terenie Cinema Lumiere obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających i psychotropowych, jak również alkoholu oraz artykułów spożywczych nie zakupionych w Cinema Lumiere.
 21. Na terenie Cinema Lumiere obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących dźwięk.
 22. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 23. Na całym terenie Cinema Lumiere obowiązuje zakaz palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
 24. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Cinema Lumiere.
 25. Na teren Cinema Lumiere obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 26. Cinema Lumiere nie odpowiada za rzeczy zostawione na jego terenie.
 27. Klient przed seansem 3D otrzymuje specjalne okulary, które ma obowiązek zwrócić po jego zakończeniu obsłudze Kina.
 28. Klient ma obowiązek dbać o okulary 3D podczas ich użytkowania, w razie zniszczenia ich lub zgubienia ponosi za nie odpowiedzialność materialną.
 29. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów Cinema Lumiere.
 30. Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym Regulaminem.
 31. Pracownik obsługi kina ma prawo nie zezwolić na wejście na salę osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestnictwo w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 32. Kierownik kina lub jego zastępcy mają prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
 33. Kino nie posiada szatni. Nie odpowiada również za rzeczy pozostawione na jego terenie – we foyer i na salach kinowych.
 34. Cinema Lumiere zastrzega sobie zmiany w repertuarze, zarówno tytułowe, jak i godzinowe.
 35. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w Cinema Lumiere należy zgłaszać niezwłocznie do kierownika kina lub jego zastępców obecnych w kinie w momencie składania reklamacji. Reklamacje złożone po upływie 3 dni od zdarzenia nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zarząd „Lumiere” Sp. z o.o.